Khoa Dược

GIỚI THIỆU KHOA DƯỢC

Slogan “Kịp thời – Chính xác – Hiệu quả

 

Khoa Dược, bóng đá trực tuyến xôi lạc là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

1. Chức năng – Nhiệm vụ

Chức năng: Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác Dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch, cung ứng thuốc đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị.

– Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp thuốc cho nhu cầu điều trị.

– Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

– Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

– Tổ chức pha thuốc sử dụng trong bệnh viện.

– Thực hiện công tác Thông tin thuốc – Dược lâm sàng, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác Cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

– Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy trình chuyên môn về Dược tại các khoa trong bệnh viện.

– Nghiên cứu khoa học và đào tạo thường xuyên cho nhân viên y tế

– Phối hợp với các khoa lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

– Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

– Tham gia theo dõi, quản lý chi phí sử dụng thuốc.

– Quản lý kho và cấp phát thuốc Chương trình Chống lao miền B2.

– Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

2. Tình hình nhân sự

Khoa Dược hiện có 40 nhân viên, trong đó:

– 01 Dược sĩ chuyên khoa II

– 01 Dược sĩ chuyên khoa I

– 23 Dược sĩ đại học

– 08 Dược sĩ cao đẳng

– 06 Dược sĩ trung học

– 01 hộ lý

3. Quy mô tổ chức: 

– Đấu thầu – Nghiệp vụ Dược

– Thông tin thuốc – Dược lâm sàng

– Kho thuốc Nội trú

– Nhà thuốc Bệnh viện

– Kho thuốc Nhà thuốc

– Phòng pha chế thuốc ung thư

– Thống kê Dược

Một số hình ảnh của khoa Dược:

4. Cơ cấu tổ chức

5. Phương hướng phát triển:

  • Hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng khoa dược với các kho chứa đạt tiêu chuẩn quốc tế.
  • Đẩy mạnh công tác Dược lâm sàng trong hoạt động chuyên môn nội trú và ngoại trú của bệnh viện.
  • Xây dựng mô hình dược lâm sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc tại các khoa lâm sàng hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.