Khoa Khám & Điều Trị Ngoại Trú

GIỚI THIỆU

KHOA KHÁM BỆNH VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

 

Khoa khám bệnh và quản lý điều trị ngoại trú là một trong các khoa lâm sàng của bệnh viện chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về tổ chức thực hiện công tác khám bệnh, quản lý điều trị ngoại trú tất cả các bệnh có liên quan đến lao và bệnh phổi, cùng với các khoa phòng liên quan phối hợp điều phối hoạt động của các phòng khám tại các khoa lâm sàng khác.

1. Mục đích

Xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm trong lĩnh vực khám chữa bệnh ngoại trú

2. Cơ cấu tổ chức nhân sự

2.1. Tổ chức nhân sự

Tổng số viên chức và người lao động tại Khoa khám bệnh và quản lý điều trị ngoại trú – bóng đá trực tuyến xôi lạc là 65 cán bộ, trong đó:

 • Trưởng khoa: CKII Nguyễn Đình Liêm
 • Phó trưởng khoa: CKI. Phạm Công Hiệp
 • Điều dưỡng trưởng: CNĐD Nguyễn Thị Ngọc Hương
 • 45 nhân viên nữ và 20 nhân viên nam.

2.2. Các đơn vị chuyên môn

 • Đơn vị tiếp nhận bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT), không BHYT
 • Đơn vị Quản lý điều trị lao – bệnh suy giảm miễn dịch mắc phải
 • Đơn vị Hen – Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), Bệnh phổi mô kẽ
 • Đơn vị Khám bệnh mới
 • Đơn vị truyền thông, tư vấn cai thuốc lá, hướng dẫn sử dụng dụng cụ hít
 • Đơn vị tiêm chủng – Điều trị trong ngày
 • Đơn vị thăm dò chức năng hô hấp
 • Phòng tập phục hồi chức năng hô hấp

3. Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động

 • Tổ chức khám và chữa bệnh lao, hô hấp cấp, mạn tính
 • Tổ chức quản lý điều trị ngoại trú các bệnh hô hấp mạn tính, bao bao gồm quản lý hồ sơ điều trị ngoại trú theo quy định
 • Tham gia các nghiên cứu khoa học các cấp
 • Biện soạn nội dung giáo dục sức khỏe, tổ chức định kỳ các chiến dịch truyền thông giáo dục sức khỏe (trực tiếp, trực tuyến, câu lạc bộ truyền thông, tọa đàm youtube, tờ rơi, bảng truyền thông, hội nhóm zalo….)
 • Tổ chức sàng lọc phát hiện sớm các bệnh phổi mạn tính
 • Tham gia huấn luyện thực hành các lĩnh vực liên quan
 • Tổ chức sàng lọc, phân loại tiếp nhận khi có dịch bệnh hô hấp mới nổi
 • Cung cấp các dịch vụ hành chính (giấy xác nhận tình trạng sức khỏe hô hấp, tóm tắt quá trình điều trị, ….)

4. Các hình ảnh hoạt động:

4.1. Sơ đồ tổ chức Khoa:

4.2. Hình ảnh thành viên khoa:

Tập thể Khoa Khám bệnh và quản lý điều trị ngoại trú

4.3.  Hình ảnh các hoạt động tại khoa:

Khám bệnh

Đo chức năng hô hấp – FeNO – Phế thân ký

Hướng dẫn sử dụng dụng cụ hít – Tư vấn cai thuốc lá

Tiêm ngừa cúm

Phục hồi chức năng

5. Hướng phát triển trong tương lai:

 • Ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về lao và bệnh phổi (Giao đông xung ký, đa ký giấc ngủ,…).
 • Phát triển chuyên sâu bệnh lý hô hấp có liên quan bệnh tự miễn, bệnh phổi kẽ, bệnh phổi nghề nghiệp.
 • Phát triển chuyên sâu bệnh lý hô hấp liên quan giấc ngủ.
 • Vi tính hóa công việc quản lý hồ sơ lưu trữ