Thông báo mời chào giá về việc cung cấp màn sáo nhựa theo đề xuất của khoa A6 (P.HCQT)