Thông báo mời chào giá về việc nâng cấp phần mềm đánh giá hồ sơ thầu (P.CNTT)