Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ sở bóng đá trực tuyến xôi lạc lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 19-4, Công đoàn cơ sở bóng đá trực tuyến xôi lạc đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ sở lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự Đại hội có các đại biểu Trần Đăng Công Nghĩa – Chủ Tịch Công Đoàn Ngành Y Tế, Vũ Thị Lan Anh – Cán bộ chuyên trách Công đoàn ngành Y tế. Đảng uỷ, Ban Giám đốc bóng đá trực tuyến xôi lạc và 150 đoàn viên Công đoàn đại diện cho các tổ Công đoàn tại Công đoàn cơ sở bóng đá trực tuyến xôi lạc .

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội, đồng chí Đặng Thị Huệ – Chủ tịch Công đoàn bóng đá trực tuyến xôi lạc đã trình bày báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2023 trước Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua ngoài, Công đoàn Bệnh viện đã phát huy xuất sắc tinh thần trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 luôn bám sát định hướng của Công đoàn cấp trên. Công đoàn Bệnh viện luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2019-2023.

Tại Đại hội, các Đại biểu tham dự đã thảo luận những mặt còn hạn chế và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Với phương châm “Đổi mới – dân chủ – đoàn kết – phát triển”, Công đoàn bóng đá trực tuyến xôi lạc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, tăng cường công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục; phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn Bệnh viện vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Công đoàn  cơ sở bóng đá trực tuyến xôi lạc .

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đồng chí Trần Đăng Công Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn bóng đá trực tuyến xôi lạc đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn đã thể hiện sự đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách trong công tác tham gia phòng chống dịch, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị cũng như các phong trào thi đua gắn liền với hoạt động chuyên môn. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Y tế đề nghị Công đoàn bóng đá trực tuyến xôi lạc phát huy nhiều hơn nữa quyền dân chủ và tình thần trách nhiệm của mình, tham gia thảo luận góp y, hiến kế, đổi mới các hoạt động ngày càng có tính chiều sâu, đạt hiệu quả cao hơn.

Đồng chí Trần Đăng Công Nghĩa – Chủ Tịch Công Đoàn Ngành Y Tế Phát Biểu Chỉ Đạo Tại Đại Hội

Đồng chí Nguyễn Hữu Lân – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện đã thay mặt cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã biểu dương và chúc mừng những thành quả mà Ban chấp hành Công đoàn cơ sở bóng đá trực tuyến xôi lạc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lân – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại đại hội

Với tinh thần khách quan, dân chủ, Đại hội đã bầu Đại hội đã bầu Ban Chấp hành công đoàn bóng đá trực tuyến xôi lạc nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn ngành y tế Thành Phố Hồ Chí Minh gồm 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp Hành lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2023 -2028 ra mắt đại hội

Đại hội Công đoàn Cơ sở bóng đá trực tuyến xôi lạc lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức thành công tốt đẹp, thực sự phát huy trí tuệ tập thể, thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất của toàn bộ đoàn viên, viên chức, người lao động quyết tâm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, phấn đấu xây dựng bóng đá trực tuyến xôi lạc theo đúng tinh thần mà Bệnh viện đã tạo nên: Phát Triển – Nhân Văn – Thiện Nguyện.

1 số hình ảnh đại hội: